Handige links

De Nederlandse Woonbond
De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurderorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen

Alles over woningcorporaties
De startpagina met alles over woningcorporaties en huren.

Huurcommissie
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

Het ministerie van VROM
Ministerie van VROM staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen.
Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Aedes, belangenorganisatie voor woningcorporaties
Aedes vereniging van woningcorporaties staat voor de collectieve belangenbehartiging van de woningcorporaties en werkt samen met de leden aan de verdere professionalisering van de bedrijfstak. Aedes behartigt de belangen van haar leden bij de overheid om daar de ruimte te bewerkstelligen, die corporaties nodig hebben om te kunnen ondernemen binnen hun maatschappelijke doelstelling.

Huurtoeslag
Voor het maken van een proefberekening; komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Of bel met de Belastingdienst 0800-0543.

Gemeente Zederik
Deze website bevat heel veel informatie over de gemeente Zederik. Een groot deel daarvan wordt doorlopend geactualiseerd. Via deze site kunt u de digitale gemeentegids raadplegen en "doorklikken" naar andere relevante sites.

Geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid
De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid is een onafhankelijke commissie waaraan huurders van Goed Wonen Zederik geschillen over haar handelen kunnen voorleggen.

Stichting Welzijn
Servicepunt voor ieders welzijn. Organisatie die onder meer de belangen behartigt van personen in een kwetsbare positie in de samenleving. Ouderen zijn daarbij een belangrijke aandachtsgroep. De vele activiteiten worden ondersteund door een grote inzet van vrijwilligers.

VROM inzake Meldpunt Integriteit Woningcorporaties